To my płacimy za część
odbieranych odpadów!
Sprawdź ile?
więcej informacji

1. Pierwszy kontakt

Otrzymujemy od Państwa informację o zainteresowaniu utylizacją złomu elektronicznego - informację można wysłać tutaj .

2. Oferta

Otrzymują Państwo - drogą mailową lub pocztą - naszą aktualną ofertę cenową.

3. Ustalenie terminu odbioru

Ustalany jest termin, sposób oraz miejsce odbioru odpadu.

4. Odbiór odpadu

Odebranie odpadu, podczas którego następuje:

na Państwa żądanie - zważenie wszystkich typów złomu (na wadze elektronicznej)

załadunek materiału

wystawienie protokołu przejęcia odpadu

5. Faktura

Wystawienie faktury oraz karty przekazania odpadu.