Recykling komputerów,
monitorów, drukarek
oraz innego sprzętu.
więcej informacji

To my płacimy za część
odbieranych odpadów!
Sprawdź ile?
więcej informacji

1. Jak wygląda odbiór odpadu zużytych komputerów, monitorów i innych odpadów?

Przyjeżdżamy do Państwa firmy zgodnie z wyznaczoną wcześniej datą. Następnym krokiem jest zważenie wszystkich przekazywanych nam odpadów elektronicznychn na naszej wadze elektronicznej. Wagę poszczególnych urządzeń wpisuje się do wstępnego protokołu przejęcia odpadów, który sporządzany jest w dwóch jednakowych egzemplarzach - jeden dla Państwa drugi dla nas. Protokół ten, oprócz ilości przekazanych odpadów elektronicznych, zawiera informacje na temat kwoty, którą Państwa muszą zapłacić, lub którą my zapłacimy Państwu

 

.

2. Kiedy otrzymujemy kartę przekazania odpadu i fakturę?

Karta przekazania odpadu oraz faktura jest do Państwa dostarczana pocztą, po dowiezieniu złomu do siedziby naszej firmy. Zwykle termin, w którym otrzymują Państwo te dokumenty nie jest dłuższy niż 3 dni robocze. Faktura i karta przekazania odpadu docierają do Państwa w dwóch kopiach, po podpisaniu jednej z nich , jest odsyłana na nasz adres.

3. Jak wygląda płatność za utylizację i recykling odpadów elektronicznych?

Zapłata za utylizację i recykling sprzętu elektronicznego odbywa się na podstawie faktury.
Termin płatności wynosi zwykle 14 dni, jest jednak możliwość aby termin ten przedłużyć.

4. Czy przekazywane, zużyte komputery muszą być kompletne?

Nie. Komputery, za które jesteśmy gotowi zapłacić, oprócz samej obudowy, muszą zawierać przynajmniej jeden z elementów elektronicznych takich jak: płyta główna, karta dźwięku, modem, stacja dyskietek,
CD-ROM, procesor. Puste obudowy, jeżeli jest ich przeważająca liczba, odbieramy bezpłatnie.

5. Czy istnieje możliwość podjęcia stałej współpracy? Na jakich zasadach?

Tak. Jesteśmy zainteresowani podjęciem stałej współrpracy z każdym, któ posiada, lub planuje rozpocząć zbiórkę, utylizację bądź recykling komputerów, monitorów, drukarek i innego sprzętu elektronicznego. Szczególnie zapraszamy firmy zajmujące serwisowaniem sprzętu elektronicznego, instytucje, banki itp.
W przypadku podpisania umowy o współpracę, ceny które zawarte są w standardowym cenniku są
w niektórych przypadkach obniżane nawet o 50%.